MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
  • atestace v oborech vnitřní lékařství a gastroenterologie, funkční licence k endoskopickým výkonům,
  • lékař II. interní kliniky FN Olomouc, odborný asistent LF UP Olomouc a konzultant FZV UP Olomouc.
MUDr. Ladislav Michl
  • atestace v oborech vnitřní lékařství a gastroenterologie,
  • funkční licence k endoskopickým výkonům.
Bc. Eliška Konečná
  • všeobecná sestra,
  • specializace v interně a endoskopii.
Pavla Frýdlová, DiS
  • všeobecná sestra.